Binomoaffiliate program

พิกัดอัตราของเรา

ส่วนแบ่งรายได้

แพลนแบบเริ่มต้น
ส่วนแบ่งรายได้มีการคำนวณโดยสูตรนี้: ส่วนแบ่งรายได้ = จำนวนเงินฝากรวม - %ยอดค่าบริการ - จำนวนเงินที่ถอน

ถ้าหากเทรดเดอร์สูญเสียบัญชี (หากยอดเงินคงเหลือมีน้อยกว่าค่าใช้จ่ายขั้นต่ำของการซื้อขายหนึ่งครั้ง) และการเป็นพันธมิตรยังไม่ได้ถึง 50% กำไรของพันธมิตรที่เหลือจะถูกเพิ่มเข้าไปยังยอดเงินคงเหลือของพันธมิตรโดยอัตโนมัติ


เปอร์เซนต์ของส่วนแบ่งรายได้นั้นจะได้รับการคำนวนในนาทีแรกของเดือนใหม่ โดยขึ้นอยู่กับสถิติของเดือนก่อน ตัวเลขที่สูงที่สุดจะถูกนำมาใช้ในการคำนวณ

จำนวน FTD น้อยกว่า 20 หรือผลรวมของ FTD ทั้งหมดน้อยกว่า $1,000 - 50%
จำนวน FTD ระหว่าง 21 ถึง 50 หรือผลรวมของ FTD ทั้งหมดระหว่าง $1,000.01 ถึง $5,000 - 52.5%
จำนวน FTD ระหว่าง 51 ถึง 150 หรือผลรวมของ FTD ทั้งหมดระหว่าง $5,000.01 ถึง $10,000 - 55%
จำนวน FTD ระหว่าง 151 ถึง 300 หรือผลรวมของ FTD ทั้งหมดระหว่าง $10,000.01 ถึง $20,000 - 60%
จำนวน FTD ระหว่าง 301 ถึง 600 หรือผลรวมของ FTD ทั้งหมดระหว่าง $20,000.01 ถึง $30,000 - 65%
จำนวน FTD มากกว่า 600 หรือผลรวมของ FTD ทั้งหมดระหว่าง $30,000.01 - 70%


CPA - รับรายได้จากการฝากเงินครั้งแรก

สำหรับแพลนแบบนี้ พันธมิตรจะได้รับค่าตอบแทนคงที่* จากการฝากเงินครั้งแรกของเทรดเดอร์ โดยห้ามมีทราฟฟิคแบบมีแรงจูงใจ

การฝากเงินระหว่าง $0 ถึง $20 = CPA $10
การฝากเงินระหว่าง $21 ถึง $50 = CPA $30
การฝากเงินระหว่าง $51 ถึง $100 = CPA $50
การฝากเงินระหว่าง $101 ถึง $200 = CPA $100
การฝากเงินระหว่าง $201 ถึง $400 = CPA $200
การฝากเงินระหว่าง $401 ถึง $500 = CPA $400
การฝากเงินระหว่าง $501 ขึ้นไป = CPA $500

*กำไรนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีของพันธมิตรหลังจากเทรดเดอร์ได้รับการยืนยันโดยระบบความปลอดภัย (ระยะเวลาดำเนินการสูงสุด 14 วันนับตั้งแต่วันที่ฝากเงิน)
**หากคุณต้องการเลือกแพลนแบบ CPA โปรดติดต่อผู้จัดการส่วนตัวของคุณ