Binomoortaklık programı

Tarife planlarımız

Gelir payı

Varsayılan plan
Gelir payı şu formüle dayanır: Gelir payı = para yatırma tutarları toplamı- %faturalandırma - para çekme tutarları toplamı


Yatırımcı hesabındaki parayı kaybederse (yatırımcının bakiyesi bir işlemin minimum masrafından az olursa) ve ortağı henüz %50'ye ulaşmamışsa geriye kalan ortaklık kârı otomatik olarak ortağın bakiyesine eklenir.


Gelir payının oranı geçen ayın istatistiklerine bağlı olarak yeni ayın 1. dakikasından itibaren hesaplanır. Hesaplama için en yüksek rakam kullanılır.
FTD'lerin 20'ye kadar olan sayısı veya 1.000$'a kadar olan tüm FTD'ler toplamı için - %50
FTD'lerin 21'den 50'ye kadar olan sayısı veya 1.000.01$ ile 5.000$ arasındaki tüm FTD'ler toplamı için - %52,5
FTD'lerin 51'den 150'ye kadar olan sayısı veya 5.000.01$ ile 10.000$ arasındaki tüm FTD'ler toplamı için - %55
FTD'lerin 151'den 300'e kadar olan sayısı veya 10.000.01$ ile 20.000$ arasındaki tüm FTD'ler toplamı için - %60
FTD'lerin 301'den 600'e kadar olan sayısı veya 20.000.01$ ile 30.000$ arasındaki tüm FTD'ler toplamı için - %65
FTD'lerin 600'den fazla olan sayısı veya 30.000.01$ üstündeki FTD'ler toplamı için - %70


CPA - ilk para yatırma ödemeleri

Bu planda ortak, aktif yatırımcıların ilk para yatırmaları için sabit bir ücret* alır. Güdülenmiş trafik yasaktır.
0-20$ arası para yatırma için  = CPA 10$
21$-50$ arası para yatırma için  = CPA 30$
51$-100$ arası para yatırma için  = CPA 50$
101$-200$ arası para yatırma için  = CPA 100$
201$-400$ arası para yatırma için  = CPA 200$
401$-500$ arası para yatırma için  = CPA 400$
501$ ve üstü para yatırma için  = CPA 500$


*Kâr, ortağın hesabına, güvenlik sistemi tarafından yatırımcı onaylandıktan sonra tanımlanır (maksimum inceleme süresi para yatırma tarihinden itibaren 14 takvim günüdür).
**Bir CPA planı seçmek isterseniz lütfen kişisel yöneticinizle iletişime geçin.