Binomochương trình tiếp thị liên kết

Cuộc thi dành cho các đối tác mới “Nhận iPhone X.”


Cuộc thi dành cho các đối tác mới “Nhận iPhone X.”


Thời gian: 18/6/2018 - 15/7/2018.
Quỹ giải thưởng: IPHONE X 64Gb Space Gray – 4 chiếc.*


Cuộc thi bao gồm 4 giai đoạn:
- Giai đoạn 1 - 18/6 đến 24/6
- Giai đoạn 2 - 25/6 đến 1/7
- Giai đoạn 3 - 2/7 đến 8/7
- Giai đoạn 4 - 9/7 đến 15/7


Điều kiện tham gia: tối thiểu 1 FTD (khoản tiền nạp đầu tiên của nhà giao dịch) trong mỗi giai đoạn.
Điều kiện giành chiến thắng: số lượng FTD tối đa (khoản tiền nạp đầu tiên của nhà giao dịch) trong mỗi giai đoạn. Danh sách người chiến thằng sẽ được quyết định vào ngày dương lịch tiếp theo sau khi kết thúc một giai đoạn. Những người tham gia có thể theo dõi tiến độ của họ, cũng như kiểm tra kết quả cuối cùng tại trang web 
https://binpartner.com/vn/contests. Đối với mỗi giai đoạn chỉ có một giải thưởng duy nhất và người chiến thắng là người có số lượng FTD cao nhất. Mỗi người tham gia cuộc thi chỉ có thể nhận giải thưởng một lần trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.


Điều kiện bổ sung:

1) Một tấm ảnh chụp cùng giải thưởng theo yêu cầu (để xác nhận đã nhận giải thưởng, ảnh có thể thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào và gửi về địa chỉ mail promo@binpartner.com hoặc gửi tin nhắn riêng trên trang web *https: //vk.com/binpartner*). Bằng việc cung cấp hình ảnh, quý vị chấp thuận việc chúng tôi sử dụng hình ảnh đó vì mục đích quảng bá.

2) Những người chiến thắng gửi phản hồi bằng video về việc tham gia cuộc thi và nhận giải thưởng sẽ nhận được tiền thưởng trị giá 100 đô la trong tài khoản đối tác của họ.


Giải thưởng sẽ được gửi đến người chiến thắng thông qua thông tin liên hệ và địa chỉ nhận giải mà họ cung cấp qua một trong các kênh liên lạc sau (promo@binpartner.com*, tin nhắn riêng cho người quản lý cá nhân của họ - https://binpartner.com/vn/tickets). Công ty cung cấp dịch vụ giao hàng sẽ được lựa chọn dựa trên địa chỉ của người nhận giải. Giải thưởng sẽ được chuyển phát đi trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc một giai đoạn. Ngày chuyển giao giải thưởng không thuộc trách nhiệm của Binomo. Cuộc thi có thể chấm dứt sau bất kỳ giai đoạn nào, và đồng thời cuộc thi cũng có thể được gia hạn thêm một thời hạn không xác định.


Vui lòng gửi bất kỳ thắc mắc nào đến địa chỉ - promo@binpartner.com. 


Thống kê của những người tham gia cuộc thi sẽ được công bố hàng ngày cho đến 18.00 GMT + 3, với tổng số tích lũy trong tuần.


Tất cả những người tham gia từ những giai đoạn trước đó được chuyển sang giai đoạn hiện tại, số ftd được thiết lập lại và được coi là một lần nữa từ đầu.

Hướng dẫn sử dụng chừng mực của dẫn và gửi giới thiệu từ giai đoạn thứ hai của cuộc thi để loại trừ khả năng gian lận.


Our winners :

- 1st stage (18.06 to 24.06) : refcode 719dc44de787

- 2nd stage (25.06 to 01.07) : refcode d1adb14596be

- 3rd stage (02.07 to 08.07) : refcode 89201807d1a1

- 4th stage (09.07 to 15.07) : refcode ebb642dcf3aa

- 5th stage (16.07 to 22.07) : refcode 5743468eb48d


Congratulations!Quay lại