Binomochương trình tiếp thị liên kết

Hướng dẫn từng bước

Chúc mừng!

Bạn đã đăng ký chương trình tiếp thị liên kết của sàn giao dịch trực tuyến chúng tôi.
Trước tiên, bạn cần điền đầy đủ thông tin cá nhân, nhập thông tin thanh toán, cập nhật thay đổi và sau đó, chọn nhà cung cấp dịch vụ thanh toán lâu dài, phù hợp với bạn. Bạn có thể lưu một vài hệ thống thanh toán, và chuyển đổi giữa chúng khi cần thiết.
Nếu không chọn hệ thống thanh toán thì các khoản thanh toán sẽ không thể được thực hiện!


Các đường dẫn để thu hút nhà giao dịch mới nằm ở đâu?

Tất cả các đường dẫn nhằm thu hút nhà giao dịch đều nằm trong mục Quảng cáo (Promo).
cần thiết phải chọn trang chủ, hoặc trang đích thích hợp, trước khi sao chép đường dẫn.
Một chiến dịch quảng bá là bộ định danh tuỳ chọn không bắt buộc của nguồn lưu lượng truy cập. Bạn có thể tạo bao nhiêu chiến dịch tuỳ thích, miễn là bạn cho rằng cần thiết, bạn có thể thay thế các chiến dịch này trong đường dẫn một cách tự động, trong phần thống kê, chiến dịch quảng cáo sẽ được tạo ra bởi máy tính.
Một tài khoản phụ là bộ định danh tuỳ chọn của nguồn lưu lượng truy cập của chiến dịch quảng cáo. Bạn có thể tạo bao nhiêu tài khoản phụ tuỳ thích, miễn là bạn cho rằng cần thiết, bạn có thể thay thế các tài khoản phụ này trong đường dẫn một cách tự động, trong phần thống kê, tài khoản phụ sẽ được tạo ra bởi máy tính.
Giờ bạn đã sẵn sàng để đăng đường dẫn của mình và thu hút khách hàng rồi!


Các đường dẫn để thu hút những đối tác khác nằm ở đâu?

Tất cả đường dẫn để thu hút đối tác hiện nằm trong mục Giới thiệu (Referral). Bạn cần sao chép đường dẫn của mình hoặc chọn banner mong muốn và sao chép đường dẫn.

Giờ bạn đã sẵn sàng để đăng đường dẫn giới thiệu của mình và thu hút đối tác tiếp thị liên kết khác!


Làm thế nào để quảng cáo công ty và quảng cáo ở đâu?

Bạn có thể thu hút khách hàng bằng nhiều cách khác nhau, tất cả phụ thuộc vào kiến thức, kỹ năng và khả năng của bạn. Chúng ta hãy cùng xem xét các nguồn truy cập chính và sau đó tìm hiểu kỹ từng nguồn:


  1. Website chuyên ngành
  2. Quảng cáo theo ngữ cảnh
  3. Mạng quảng cáo trực tuyến
  4. Mạng xã hội
  5. Cổng video
  6. Diễn đàn
  7. Ý tưởng phá cách


Thematic website Website chuyên ngành

Các truy cập chất lượng nhất, không nghi ngờ gì nữa, chính là từ những trang web chuyên ngành về đầu tư trực tuyến, với nội dung như đánh giác các sàn giao dịch, các bảng xếp hạng, tài liệu và video hướng dẫn, bài viết phân tích và nội dung hữu dụng khác. Nếu bạn có thể tạo ra trang web, đây là cách tốt nhất để có nguồn thu nhập nhiều và ổn định.
Xem ví dụ từ các trang web đã có trên mạng, tạo một trang web cho riêng mình, và chúng tôi sẽ cung cấp tất cả những tài liệu quảng cáo để bạn thu hút khách hàng, một bản giới thiệu độc nhất về nền tảng của chúng tôi, biểu đồ, bài viết tin tức, những phân tích thường xuyên về thị trường và nhiều tính năng khác theo yêu cầu của bạn.

Quảng cáo theo ngữ cảnh

Quảng cáo theo ngữ cảnh cho kết quả tốt nhất trong việc chuyển đổi khách hàng từ mọi loại truy cập, vì loại quảng cáo này nhắm đến những khách hàng đã có tìm hiểu sẵn.